Радулов: Семерджиев се е ползвал от закрила продължително време