Донев: Властта е временна, глупавите управленски решения - трайни