Двоен стандарт: Арабска дъвка и фруктоза в храните и напитките у нас