Бехтерев послание 2013 #11 - Надявам се, че в бъдеще ще се намерят сили и средства