Експерт: Автомобилите на системните нарушители да се конфискуват