Главният секретар на МВР: Без самоконтрол и солидарност, мерките са обречени на провал