Петков за Денков: Той има принос към развитието на цялото човечество