Facebook групи се борят за опазването на българските диалекти