ОКОНЧАТЕЛНО: Учебната година приключва дистанционно и няма да се удължава