Трябва ли да има граждански патрули за борба с бежанците?