ФИТНЕС-ИНСТРУКТОРЪТ И ВЯРАТА: Валентин, който се моли с папа Франциск