Игри на волята: България (12.11.2021) - част 1: Ще се настрои ли племете срещу Елизабет?