Стрелби с С - 75 Волхов, С - 125 Нева и Куб на Шабла