Коларова: Ако Великобритания напусне свободния пазар, ще е катастрофа