НАТО СРЕЩУ ИДИЛ: Алиансът се присъединява към коалицията срещу групировката