Инцидент при спор между учител и ученици в село Яна