Кой ще изплати обезщетенията на застрахованите в \"Олимпик\"?