Явор Гечев оптимист за количествата дърва за огрев