\"Главнокомандващ\" от 22.00 ч. на 5 ноември, вторник по DIEMA