Кунчев обяви кога ще се наложат мерки за цялата страна