Петър Илиев: Видно е, че Етичната комисия се е водила от политически съображения