Георги Онов: Не знаем нищо повече за собствеността на клуба