Баташкото клане – една от най-черните страници в историята на България