Гимнастиците братя Пеневи, които избраха България пред САЩ