8-годишно болно момче стана морски пехотинец в САЩ