Недоволство срещу решения на ТЕЛК: Болни губят право на помощи