Николай Добруджански - голямото сърце в битките и в живота