ПРОВЕРКА: Служителите на КОС ще полагат тестове за грамотност