Година по-късно: Говори вторият ваксиниран българин у нас