Психолог: Необходима е психологична подкрепа в болничните отделения