Извънредното заседание на НС се провали заради липса на кворум