Вече са отпечатани новите бюлетини за село Поточница