Спазвани ли са противоепидемичните мерки в Дома за възрастни хора в Русе?