Цонев: КТБ е функционирала като финансова пирамида