Чавдар Ботев: СЗО счита, че ивермектинът е едно от най-безопасните лекарства