ЦЕНАТА НА ПЕТРОЛА: Котировките отново тръгнаха надолу