Зам.-директор от фонд „Земеделие” си отива заради къщите за гости