НОВА АКЦИЯ: Включват всички камери на "Пътна полиция" в битката с джигитите