Мошеници се възползват от доверието на хора в Нови хан