Д-р Иван Маджаров: Антигенните тестове вече ще важат за покриване на лечението от Здравната каса