От днес издават удостоверения за гласуване с документи с изтекъл срок