На работа и училище в къщи – справят ли се доставците на интернет?