Петричев: Доказали сме през годините, че в трудни ситуации намираме себе си