СЛЕД СБЛЪСЪКА МЕЖДУ РОМСКИ ФИМИЛИИ: Розино искат повече сигурност и ред