Комитова: Смяната на министри прилича на детска игра, в която невръстни си играят на правителство