Учителите започват да изпитват и оценяват учениците дистанционно