Десподов: Атмосферата е чудесна, както и колективът