Здравните власти: Спазваме тези мерки или минаваме към по-строги