Микроязовир преля - затвориха за часове участък от АМ "Тракия"