Остава тежко състоянието на детето, паднало от атракцион в Благоевград?